Đại lý Weichai AdBlue

Sản phẩm này là chất khử của SCR, trong điều kiện bình thường, sản phẩm không màu không mùi, không độc hại, nhưng có tính ăn mòn nhất định. Sử dụng công nghệ SCR có thể làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu, giảm thiểu chất gây hại trong khí thải động cơ. Sản phẩm này cần phải thông qua thiết bị hỗ trợ để thêm vào bình urea theo xe, nghiêm cấm không được đổ vào bình nhiên liệu. Khi dung dịch urea trong bình urea theo xe không đủ, cần thêm vào kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành bình thường của động cơ. Đây là sản phẩm tiêu chuẩn sử dụng cho công nghệ SCR, tương thích với mọi loại động cơ, xe tiêu chuẩn khí thải Euro IV/V sử dụng công nghệ SCR.

Đại lý STT Khu vực Liên hệ
Vimid 1 Phú Nghĩa 0987240007
2 Yên Nghĩa 0987562073
3 Long Biên 01674667072
4 Hà Nam 0912533000
5 Hải Phòng 0931522500
6 Quảng Ninh 0985116588
7 Nghệ An 0906869673
8 Đà Nẵng 0988317864
9 Bình Định 0936438599
10 TP. HCM 0963662975
Bắc Hải Nam 1 Hà Nội 0985890969
2 Hải Phòng
3 Quảng Ninh 0964519856
4 Thái Bình
Thái Bình Dương 1 Miền Bắc 0834562838