Weichai AdBlue

Sản phẩm này là chất khử của SCR, trong điều kiện bình thường, sản phẩm không màu không mùi, không độc hại, nhưng có tính ăn mòn nhất định. Sử dụng công nghệ SCR có thể làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu, giảm thiểu chất gây hại trong khí thải động cơ. Sản phẩm này cần phải thông qua thiết bị hỗ trợ để thêm vào bình urea theo xe, nghiêm cấm không được đổ vào bình nhiên liệu. Khi dung dịch urea trong bình urea theo xe không đủ, cần thêm vào kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành bình thường của động cơ. Đây là sản phẩm tiêu chuẩn sử dụng cho công nghệ SCR, tương thích với mọi loại động cơ, xe tiêu chuẩn khí thải Euro IV/V sử dụng công nghệ SCR.