Nông nghiệp / Xây dựng

Độ tin cậy cao, hiệu quả kinh tế tuyệt vời, độ rung và tiếng ồn thấp với khả năng tương thích tốt. Weichai Power là n...

Xe ủi san nền được sử dụng chủ yếu để xây dựng đường xá và xây dựng công trình xây dựng có quy mô lớn. Chúng đặc biệt...

Weichai Power là nhà sản xuất ứng dụng chung với trình độ tiên tiến của thế giới, và cũng là nhà cung cấp động lực lớ...

Bảy yêu cầu đối với máy nông nghiệp: ...

Sử dụng nguồn lực nghiên cứu toàn cầu của mình, Weichai tập trung vào nghiên cứu các điều kiện vận hành của xe lu và...

Độ tin cậy cao, hiệu quả kinh tế tuyệt vời, độ rung và tiếng ồn thấp với khả năng tương thích tốt. Weichai Power là n...