Cruise ship FTLEREL

13 - 07 -2017

Cruise ship FTLEREL

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
FTLEREL Tàu du lịch - TD226B-4C2 102 HP 2100 rpm FD170 4/1