Weichai AdBlue

Sản phẩm này là chất khử NOx, tương thích với mọi loại động cơ, xe tiêu chuẩn khí thải Euro IV/V/VI sử dụng công nghệ SCR, trong điều kiện bình thường, sản phẩm không màu không mùi, không độc hại, nhưng có tính ăn mòn nhất định. Sử dụng công nghệ SCR giúp giảm lượng tiêu hao nhiên liệu, giảm thiểu chất gây hại trong khí thải động cơ. Sản phẩm này cần phải thông qua thiết bị hỗ trợ để thêm vào bình chứa riêng theo xe, nghiêm cấm không được đổ vào bình nhiên liệu. Khi dung dịch Weichai AdBlue trong bình chứa theo xe không đủ, cần thêm vào kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành bình thường của động cơ.