Tập đoàn Weichai và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia cùng phát triển dòng xe mỏ sử dụng năng lượng hydro từ 200 tấn trở lên

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2018, diễn đàn hội nghị thượng đỉnh ngành năng lượng và nhiên liệu hydro của Trung Quốc đã được tổ chức tại Hải Khẩu, Hải Nam.

Trong diễn đàn, Tan Xuguang, Chủ tịch Tập đoàn Weichai, và Yang Rongming, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Quốc gia - Zhuneng Group, Liu Wei, Đại diện Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Năng lượng Hydrogen, và Tiến sĩ Wei Wei, Viện Năng lượng sạch Carbon thấp của Bắc Kinh đã ký Hiệp định khung hợp tác R & D về xe tải hạng nặng của Hydrogen “200 tấn trở lên”.

16-10-2018