Weichai AdBlue

Sản phẩm này là chất khử NOx, tương thích với mọi loại động cơ, xe tiêu chuẩn khí thải Euro IV/V/VI sử dụng công nghệ SCR.