Cargo Ship HUYEN TRANG 02

13 - 07 -2017

Cargo Ship HUYEN TRANG 02

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
HUYEN TRANG 02 Tàu chở hàng 3700 tấn XCW8200ZC 1958 HP 1000 rpm MG 42-45 3.5/1