Cargo Ship NB 6316H

12 - 07 -2017

Cargo Ship NB 6316H

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
NB 6316H Tàu chở hàng 400 tấn WD615.67C-21 240 HP 1800 rpm J135A 5/1