Cargo Ship PT 0802H

12 - 07 -2017

Cargo Ship PT 0802H

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
PT 0802H Tàu chở hàng 300 tấn WD615.68C-21 278 HP 2100 rpm FD300 5/1