Cargo Ship PT 0853

12 - 07 -2017

Cargo Ship PT 0853

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
PT 0853 Tàu chở hàng 500 tấn WD615.68C-21 278 HP 2100 rpm J135A 5/1