Cargo Ship THUAN HAI 36

12 - 07 -2017

Cargo Ship THUAN HAI 36

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
THUAN HAI 36 Tàu chở hàng 3200 tấn XCW8200ZC-2 1500 HP 1000 rpm MG 36-39 -