Cargo Ship VP 0867

12 - 07 -2017

Cargo Ship VP 0867

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
VP 0867 Tàu chở hàng 500 tấn WD615.46C 300 HP 2100 rpm J135A 5/1