Cargo Ship VP 1005

12 - 07 -2017

Cargo Ship VP 1005

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
VP 1005 Tàu chở hàng 500 tấn WD615.68C-1 278 HP 2100 rpm J135A 5/1