Fishing boats BD 91243TS

13 - 07 -2017

Fishing boats BD 91243TS

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
BD 91243TS Tàu đánh cá - WP12C450 450 CV 2100 rpm FD300 4/1