Fishing boats BD 94033TS

13 - 07 -2017

Fishing boats BD 94033TS

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
BD 94033TS Tàu đánh cá - WP12C450 450 CV 2100 rpm FD300 4/1