Fishing boats BD 94439TS

13 - 07 -2017

Fishing boats BD 94439TS

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
BD 94439TS Tàu đánh cá - WP12C450*2 450 CV 2100 rpm FD300 *2 4/1