Fishing boats BD 94518TS

13 - 07 -2017

Fishing boats BD 94518TS

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
BD 94518TS Tàu đánh cá - WP12C400 400 CV 2100 rpm FD300 5/1