Fishing boats QNg 95834TS

13 - 07 -2017

Fishing boats QNg 95834TS

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
QNg 95834TS Tàu đánh cá - WP12C450 450 CV 2100 rpm FD300 4/1