Push boats HAI VAN SHIP

13 - 07 -2017

Push boats HAI VAN SHIP

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
HAI VAN SHIP Tàu đẩy 4000 mã lực   XCW12V20ZC-1*2 1985 kW 1000 rpm MG 42-45 *2 3/1
      TD226B-4CD1 50 kW 1500 rpm CCFJ50J-WI -