Động cơ xe

Weichai Power là nhà cung cấp động cơ hàng đầu thế giới trong thị trường xe tải nặng, xe buýt bao gồm động cơ xe tải hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ.

Cùng với mối quan tâm ngày càng tăng của toàn xã hội đối với sự an toàn của xe, ngành công nghiệp xe buýt chở khách đ...

Weichai Power là nhà cung cấp động cơ hàng đầu thế giới trong thị trường xe tải nặng bao gồm động cơ xe tải hạng nặng...