Dự án: Nhà máy Lọc dầu - SINGAPORE

21 - 08 -2020

Dự án: Nhà máy Lọc dầu - SINGAPORE

Tổ máy phát WPG55L9& WPG137.5L9 & WPG275L8 Số lượng 3
Mẫu động cơ WP4D66E200 & WP6D132E200 & WP10D264E200 Công suất tổ máy (dự phòng kVA) 55 & 137.5 & 275
Đầu phát Stamford Công suất động cơ (dự phòng kW) 66 & 132 & 264
Loại tổ phát Soundproof Canopy Đơn vị Vac-Tech Engineering
Tần số (Hz) 50 Ứng dụng Tổ máy phát chính