Dự án: Trạm xử lý ô nhiễm nhà máy Lọc dầu - Singapore

21 - 08 -2020

Dự án: Trạm xử lý ô nhiễm nhà máy Lọc dầu - Singapore

Tổ máy phát WPG412.5L8 Số lượng 1
Mẫu động cơ  WP13D385E200 Công suất tổ máy (liên tục kW/dự phòng kVA) 300kW / 412.5kVA
Đầu phát Stamford Công suất động cơ (liên tục/dự phòng kW) 350kW / 385kW
Loại tổ phát Soundproof Canopy Đơn vị Vac-Tech Engineering
Tần số (Hz) 50 Ứng dụng Tổ máy phát chính