Tàu đẩy NB 6394

13 - 07 -2017

Push boats NB 6394

TÊN TÀU LOẠI TÀU  TẢI TRỌNG KIỂU ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT VÒNG QUAY KIỂU HỘP SỐ TỶ SỐ TRUYỀN
NB 6394 Tàu đẩy - R6160-4 250 HP 1000 rpm FD300 2.5/1