Máy phát điện thủy

Máy phát điện thủy Weichai được chia thành máy phát điện chính và dự phòng tùy theo mục đích sử dụng. Phạm vi công suất từ 16-8730kW (máy phát chính) và 30-900kW (máy phát dự phòng). Việc sản xuất và thử nghiệm máy phát điện Weichai đều tuân thủ các điều kiện kỹ thuật chung về máy phát điện thủy GB / T13032-2010.