Động cơ thủy - máy chính

Động cơ cao tốc WP4, WP6, WD10, WD12, WP12 và M26 được ứng dụng cho tàu cao tốc, du thuyền, tàu khách, tàu cá và thuyền công vụ làm động cơ chính hoặc động cơ phụ. Động cơ trung tốc mẫu 160 và 170 được ứng dụng trên tàu sân bay, tàu kỹ thuật, tàu chở khách. Các động cơ trung tốc như CW200 và 250 được sử dụng là động cơ chính hoặc động cơ phụ trên các tàu kỹ thuật, tàu khách, tàu cá và tàu hàng rời. Động cơ MAN, L16 / 24, L21/31, L27/38, L32/40 và V32/40 được ứng dụng  làm động cơ chính, hoặc phụ trên tàu hàng rời, tàu kỹ thuật và tàu đa nhiệm, tàu cảnh sát biển...