Sáng ngày 4/1/2022, Tập đoàn SHIG đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn Huawei đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác hai bên. Theo thỏa thuận hợp tác,Huawei sẽ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho việc chuyển đổi kỹ thuật số, bảo mật và nâng cao hệ thống R&D của tập đoàn SHIG, Weichai Power.

Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ sâu trong các lĩnh vực năng lượng số, các bộ phận ôtô, kết nối thông minh, thiết bị CNTT… Sự hợp tác này sẽ phát huy hết lợi thế về công nghệ số của Huawei và lợi thế ngành sản xuất thiết bị cao cấp của tập đoàn SHIG, Weichai Power tạo ra mô hình sản xuất thông minh toàn cầu, dẫn đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cao cấp, đón đầu tương lai với sự hợp tác sâu rộng của Công nghệ mới, Doanh nghiệp đổi mới và Mô hình mới!

Ông Jiang Kui, Tổng giám đốc của tập đoàn SHIG và ông Yang Yougui, Chủ tịch Kinh Doanh và Tiếp thị toàn cầu Huawei đã thay mặt cả hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dưới sự chứng kiến của ông Tan Xuguang, chủ tịch tập đoàn SHIG, Weichai Power và ông Guo Ping, chủ tịch tập đoàn Huawei.

06-01-2022