Vào 8 giờ tối ngày 2 tháng 6, Tập đoàn Weichai đã tổ chức hội nghị khởi động cho mười chiến lược phát triền động cơ mới tại khu công nghiệp Weichai, mở ra một chặng đường phát triển mới cho tập đoàn. Ông Tan Xu Guang- chủ tịch tập đoàn đã có bài phát biểu trước hơn 20.000 người dự hội nghị trực tiếp và online.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tan Xuguang, cho biết trong những năm gần đây, Weichai đã vạch ra kế hoạch thúc đẩy việc điều chỉnh cơ cấu động cơ mới, qua đó thành lập 10 chiến lược phát triển động cơ mới, đưa công ty trở thành một tập đoàn đa quốc gia dựa trên công nghệ.  

Ông Tan Xuguang cho rằng Weichai đã trải qua 75 năm lịch sử phát triển thăng trầm. Thực tiễn đã chứng minh rằng chỉ khi làm chủ được những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất thì doanh nghiệp mới có thể có thể phát triển nhanh chóng. Chiến lược năm 2025 đã được vạch ra, doanh thu mục tiêu tăng thêm 200 tỷ NDT đã mở ra trước mắt, hy vọng rằng tất cả con người Weichai, đặc biệt là những nhân viên trẻ của Weichai trong thời đại mới, sẽ ngẩng cao đầu, chinh phục từng thử thách, đưa Weichai trở thành viên ngọc sáng trong ngành công nghiệp động cơ.

03-06-2022