Tháng 9, tại Hội nghị chuyên đề Châu Á lần thứ 3 về Phát triển và Đổi mới Chức năng Chất lượng, mô hình hệ thống vận hành kiểm soát toàn bộ chuỗi chất lượng WOS của Weichai Power đã giành được "Giải thưởng Đổi mới Chất lượng Châu Á 2018".

Giải thưởng Đổi mới Chất lượng Châu Á được thành lập bởi Hiệp hội Phát triển Chức năng Chất lượng Châu Á (AQFDA) lựa chọn hàng năm để công nhận các tổ chức đã đạt được những đổi mới quan trọng trong các mô hình quản lý chất lượng, phương pháp quản lý và hệ thống quản lý. Với chủ đề “Chất lượng, Đổi mới và Dữ liệu Lớn”, hơn 500 chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp từ các lĩnh vực chất lượng đã tham dự hội nghị.Mô hình kiểm soát chất lượng Weichai WOS, thông qua việc thực hiện toàn diện các nghiên cứu và phát triển, sản xuất, chất lượng, bán hàng và hỗ trợ kinh doanh, thông qua toàn bộ các chuỗi nhu cầu doanh nghiệp, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, bao gồm toàn bộ vòng đời của sản phẩm, giúp sản phẩm đạt đẳng cấp cao. Weichai đã giành được sự công nhận cao từ hội nghị về quản lý chất lượng độc đáo và trải nghiệm thực tế sáng tạo.

Ngoài ra, tại hội nghị này, Weichai đã phát triển "Thiết bị tự động thắt chặt bánh đà” và “Thiết bị máy ép khóa kẹp mới”, hai dự án chính này đã giành giải nhất của Giải thưởng Cải thiện Chất lượng Châu Á, và Dự án “Phương pháp hoàn thiện làm ổn định rắn chắc tồn dư magie trrong sản xuất trục khủy thép mềm" đã giành giải nhì của dự án xuất sắc Đổi mới chất lượng châu Á.18-10-2018