SHIG - Weichai Power tổ chức "Hội nghị Đối tác Chiến lược toàn cầu & Triển lãm sản phẩm mới"