Weichai WP14T - Động cơ diesel hiệu suất nhiệt 51,09%