WP13 - Động cơ Diesel đầu tiên trên thế giới có hiệu suất nhiệt trên 50% được tạo ra bởi Weichai